به منظور فراهم آوردن شرایط آموزشی مطلوب در مجموعه موسسه زبان سفیر گفتمان، دپارتمان ها و واحدهای اداری مختلفی به همکاری با یکدیگر می پردازند.

 

از دپارتمان های آموزش و پژوهش، با زیر مجموعه های تخصصی: واحد جذب اساتید، واحد آزمون و سنجش، واحد تحقیق و توسعه، واحد بین الملل آموزشی، واحد کنترل کیفی و واحدآموزش اقماری تا دپارتمان های پشتیبانی مانند واحد امور نهادهای دولتی، لجستیک، منابع انسانی، رایانه، مالی، تبلیغات، تضمین کیفیت، روابط عمومی و امور مشتریان همگی در تلاشند تا پاسخگوی نیازهای مخاطبان آموزشگاه زبان سفیر گفتمان باشند.

حوزه مدیر عامل سفیر
اداره کل منابع انسانی سفیر
اداره کل آموزش سفیر
اداره کل پژوهش سفیر
اداره کل اقماری سفیر
اداره کل توسعه و بازاریابی سفیر
دپارتمان لجستیک سفیر
امور نهادهای دولتی سفیر
دپارتمان رایانه سفیر