اداره کل اقماری موسسه زبان سفیر گفتمان با هدف گسترش فعاليت و ارائه خدمات آموزشي به هموطنان گرامي در ساير استان‌هاي کشور با بهره گيري از توانمندي بخش خصوصي از مهرماه سال ۱۳۸۴ آغاز به کار نمود.

پس از آن در مدت زمان 15 سال تعداد واحدهاي فعال شهرستان به بيش از 70 واحد آموزشي رسيده که همگي آن‌ها از نظر کيفيت آموزشي کاملاً منطبق با استانداردهاي واحدهاي آموزشي تهران هستند.

 

اهداف دپارتمان اعطاي نمايندگي (اقماري) در واحدهای شهرستان

 • توسعه بخش سرمايه گذاري خصوصي از طريق احداث مراکز آموزشي در مراکز استان ها و شهرهاي بزرگ و پرجمعيت
 • يکسان سازي امور اجرايي بين واحدها
 • نظارت بر حسن اجراي امور اداري، اجرايي و آموزشی در واحدهاي تابعه
 • کمک به ارتقاء سطح کيفي (مديريتي و آموزشي) و کمي (جذب زبان آموز) در تمام واحدها
 • همسو کردن واحدها با اهداف بلند مدت موسسه زبان سفير گفتمان

 

اهم وظايف اداره کل اقماری

 • جذب و انتخاب کارآفرین مناسب از طريق وب سايت – تماس با دپارتمان اقماری دفتر مرکزی و يا معرفي دوستان و آشنايان
 • انجام مذاکرات و تشريح نحوه تعاملات اداري – مالي و آموزشي براي کارآفرین
 • سفر به مراکز استان ها جهت بازديد ملک معرفي شده از طرف کارآفرین و کسب هرگونه اطلاعات درباره ظرفيت زبان آموزي و مناطق مختلف شهري جهت تاسيس يک واحد آموزشي
 • ارائه مشاوره به کارآفرین قبل از افتتاح واحد به جهت رعايت استانداردهای موسسه
 • ارائه مشاوره هاي لازم جهت جذب اساتيد، مدير و کارشناس آموزش، کارمندان و کارشناسان اداری و سرپرستان اداري و هماهنگي هاي لازم جهت برگزاری دوره آموزش بدو خدمت مدرسین و پرسنل
 • يکسان سازي امور اداري و آموزشی واحدهاي شهرستان با واحدهاي تهران
 • وصول حق امتياز و سهم 10%
 • انجام بازرسی های منظم آموزشی و اداری از کلیه واحدها توسط بازرسین آموزشی و اداری و بررسی استانداردها و همچنین ارائه راهکارهای مناسب جهت رشد و ارتقاء کمی و کیفی واحدها
 • بررسي گزارشات بازرسي اداری و آموزشی و شناسايي نقاط ضعف و قوت هر واحد و ارائه راه کارهاي مناسب براي رشد کيفي و کمي ، تعميم نقاط قوت به ساير واحدها و ابلاغ موارد ضعف به واحد مربوطه به جهت اصلاح امور و بهينه کردن امور اجرايي واحدهاي شهرستان
 • نظارت محسوس و نامحسوس بر عملکرد تیم آموزش و اداری واحدهای شهرستان جهت انطباق با استانداردهای موسسه
 • ارائه گزارشات مختلف از لحاظ آماري و مالي به مدير عامل محترم موسسه
 • تنظيم و تدوين بخشنامه ها، روش های اجرایی و آئين نامه هاي اداري و آموزشی واحدهاي شهرستان
 • اطلاع رساني دقيق و به موقع به واحدهاي شهرستان
 • برگزاری جلسات ادواری با پرسنل اداری و آموزشی و کارآفرینان محترم جهت ارائه بازخورد و راهکار جهت رشد و ارتقای کمی و کیفی
 • برگزاری دوره های آموزشی ضمن خدمت (OJT) برای پرسنل آموزشی/ اداری و اساتید واحدهای شهرستان
 • برگزاری جلسات آموزشی و اداری کلیه واحدهای تهران و شهرستان

 

ارتباط با اداره کل اعطاي نمايندگي (اقماري)

شماره تماس: 84347321 –021

ایمیل: Corpiran_Mgrgosafir.com

اخذ نمایندگی سفیر
مدیریت آموزشی واحد های آموزشی سفیر