signup

شما در سامانه سفیر ثبت نام نشده اید، جهت عضویت فرم زیر را تکمیل فرمایید.

همان کد ملی شما خواهد بود که باید از روی شناسنامه یا کارت ملی با دقت وارد شود، زیرا اعتبارسنجی خواهد شد.

یک عبارت که از حروف و اعداد تشکیل می شود که حداقل باید 6 حرف داشته باشد و مانند همدیگر باشد.

یک عبارت که از حروف و اعداد تشکیل می شود که حداقل باید 6 حرف داشته باشد و مانند همدیگر باشد.

به منظور در ارتباط بودن دانشجو با موسسه، کاربر باید یک آدرس ایمیل واقعی از سرویس دهنده هایی مانند Gmail، Yahoo و یا غیره داشته باشد. این آدرس برای هر کاربر منحصر به فرد بوده و نمی تواند برای کاربر دیگری نیز مورد استفاده قرار بگیرد.

تاریخ به فرمت 1374/05/24 وارد شود.

تاریخ به فرمت 1374/05/24 وارد شود.

تلفن همراه به فرمت نمونه 09120000000 وارد شود