آموزشگاه زبان سفیرگفتمان قزوین
قزوین، خیابان دانشگاه، کوچه شیوا 
، پلاک ۳۶