آدرس: خیابان پیروزی، نبش پرستار، پلاک 260
شماره تماس: 77167415

کارشناس اداری: پیمان جواهری شعار


مدیر آموزش: محسن موغاری