توجه نمایید در هنگام وارد نمودن کد پیگیری، زبان صفحه کلید شما انگلیسی باشد.