مشاوره

پس از انجام فرایند تعیین سطح، کارشناسان آموزش ضمن مطلع شدن از دلایل، نیاز(ها) و شرایط زبان آموز محترم برای یادگیری زبان فرانسه، دوره (های) مناسب را به ایشان پیشنهاد می نمایند.