• کاربر گرامی رمز عبور درخواستی نباید کمتر از 6 کاراکتر باشد.