برای اینکه سازمان ها در رقابت باقی بمانند همواره باید سرمایه گذاری مجدد کرده و توانایی منابع انسانی خود را ارتقا دهند. با این وجود بیشتر مدیران نمی دانند مزایای آموزش و بازگشت سرمایه گذاری آموزشی را اندازه بگیرند. ایزو 10015 سال 1999 مدیریت کیفیت- اصولی برای آموزش بوده که جواب این سوالات حیاتی را می دهد. ” آیا به آموزش پرداخته است؟”

استاندارد بین المللی ایزو 10015  سال 1999 مدیریت کیفیت – اصولی آموزشی،  چیزی همانند گوهر کشف نشده ای در خانواده استاندارد ایزو 9000 می باشد. زیرا اصولی ارائه می دهد که به سازمان ها و مدیرانش هنگام بررسی مسائل مربوط به آموزش کمک می کند.

مزایای ایزو 10015:1999

شرکت هایی که با ایزو 9001 سیستم های مدیریت کیفی آشنایی دارند که براساس رویکرد فرایندی می باشد ، این ایزو را به راحتی درک می کنند.

همچنین می تواند توسط سازمانهایی بکار رود که ایزو 9001 :2008 را اجرا نکرده اند ولی در عوض با ابزار های کیفی دیگری کار کرده اند، زیرا این ایزو مخصوص نیازهای آموزشی کیفیت طراحی شده اند.

   اخذ گواهینامه ISO 10015:1999 باعث می شود تمامی اهداف تجاری و کاری هر سازمانی در پناه تحقق حفظ مدیریت موثر فرایند آموزشی قرار گیرد و حتی شرایط این گواهینامه باعث می شود به صورت عام المنفعه تمامی ذینفعان با یکدیگر مشارکت کنند و یک هدف کلی برای همه سازمانهای در حال فعالیت بوجود بیاید.این گواهینامه به صورت یک سری اصول ملی و بین المللی می باشد و با دیگر استانداردهای سیستم های مدیریتی قابلیت انطباق دارد که از آن جمله می توان به رابطه این استاندارد با ایزو 9001 اشاره کرد.