پیام مدیر عامل

امروزه آموزش زبان انگلیسی و رایانه دو اصل اجتناب ناپذیر در پیشرفت جوامع دانش بنیان کنونی است.

چه کسی می تواند نقش ارتباطات و آموزش زبان را در رشد و توسعه اقتصادی نادیده بگیرد؟

براستی سهم ما در این پیشرفت چیست؟ بدیهی است آموزش زبان های تجاری دنیا نقش اساسی در پیشرفت کشورهای در حال توسعه ایفا نماید.

موسسه زبان سفیر گفتمان در این راستا به رسالت خود که همانا توسعه کمی و کیفی خدمات آموزشی بخصوص مکالمه زبان انگلیسی و فرانسه می باشد با رویکردی نوین و مشتری مدار و همت عالی اساتید ممتاز و برتر داخلی عمل نموده است و تمام تلاش خود را به کار بسته است تا سطح دسترسی به صنعت آموزش زبان را برای کلیه هموطنان عزیز ایرانی در گستره میهن اسلامی امکان پذیر سازد.

ما همواره برآنیم تا خدمات یکپارچه آموزش مکالمه زبان انگلیسی را با سرعت و کیفیت مطلوب از سرخس تا خرمشهر و از آرارات تا خلیج گواتر در اختیار هر ایرانی قرار دهیم.

 

ما زنده به آنیم که آرام نگیریم                                              موجیم که آسودگی ما عدم ماست.


دکتر سعید صیاد چمنی

رزومه

 

 

Today, English Language and computer learning are two indispensible elements in the progress of the current knowledge-oriented societies.

The role of communication and language teaching in economic growth and development cannot be ignored.What is our role in this development?

It is obvious that teaching trade languages of  the world has an essential role in the progress of developing countries.

Following this, Safir Language Academy has redeemed its responsibility of qualitative and quantitative development of education services, particularly in English and French languages, with a new and customer-centered approach and great effort of top teachers of the country and it is doing its best to provide a greater accessibility of the English Language Teaching nationwide throughout the Islamic Republic of Iran.

We are all committed to providing highly standardized services of Language Teaching with the best quality and in the shortest time for the farthermost corners of the country.

Dr Saeed Sayyad Chamani

Resume / CV