آموزش منابع انسانی سفیر

آموزش منابع انسانی

عملکرد امروز حاصل یادگیری دیروز و عملکرد فردا ، حاصل یادگیری امروز است.

“باب گانز”

دپارتمان آموزش منابع انسانی بعنوان بخشی از سازمان یادگیرنده  و دانش آفرین آموزشگاه زبان سفیر ، در راستای توانمند سازی مدیران و کارمندان ، دوره های آموزش بدو خدمت و ضمن خدمت را جهت نیل به اهداف ذیل برگزار می کند.

1- ترکیب علم و تجربه به منظور استفاده از سرعت و دقت و واقع بینی در تصمیم گیری های سازمانی

2-اصلاح و بهبود قدرت سازگاری سازمان در مقابل تغییرات محیطی

3-ایجاد عملکرد برتر و افزایش خلاقیت پرسنل

4-خلق مزیت رقابتی

5-مدیریت تغییر

6-ایجاد پویایی

 

آموزش های بدو خدمت

این آموزش ها با اهداف ذیل برگزار می شوند :

1- آشنا سازی کارکنان با اهداف و فرهنگ سازمانی موسسه زبان سفیر

2-کسب مهارت های فنی و تخصصی مرتبط با شغل

3-آموزش مهارت های مشتری مداری

4-اتیکت تلفنی

5-آداب و اصول معاشرت

6-کنترل هیجانات

7-شناخت نیازهای مشتریان

8-استفاده از زبان بدن و …

 

آموزش های ضمن خدمت

هدف از آموزش ضمن خدمت توانمندسازی فردی افراد ، افزایش کارایی و ایجاد زمینه ارتقای شغلی پرسنل می باشد.

این آموزش ها در کلیه رده های سازمانی صورت می گیرد.

از جمله سمینارها و کارگاه های آموزشی برگزار شده در موسسه با دعوت از اساتید برون سازمانی می توان به موارد ذیل اشاره نمود:

1-  اصول و مبانی برندینگ ، برند سازی توسط دکتر شفیعی

2- سمینار بخش بندی مشتریان و بازار توسط دکتر شفیعی

3-سمینار تفکر استراتژیک توسطه دکتر شفیعی (رزومه)

4-ارزیابی عملکرد پرسنل ، کنترل خشم ، رفتار سازمانی( عواطف ، هیجانات و خلقیات) توسط دکتر حاج علی اکبر (رزومه)

5-مدیریت استراتژیک ، تعاملات مدیران و کارمندان ، سازماندهی برنامه ریزی و تقسیم کار ، هوش هیجانی ، ارتباطات توسط آقای علیپور(رزومه)

6-سمینار ایجاد انگیزه در پرسنل توسط دکتر ابوالعلایی ویژه مدیران ارشد (رزومه)

7-سمینار ایجاد انگیزه در پرسنل توسط دکتر ابوالعلایی ویژه مدیران آموزش  و کارشناسان آموزش

8-سمینار ایجاد انگیزه در پرسنل توسط دکتر ابوالعلایی ویژه سرمایه داران واحدهای شهرستان

9-سمینار ایجاد انگیزه در پرسنل توسط دکتر ابوالعلایی ویژه مدیران و کارشناسان آموزش واحدهای شهرستان

10-کارگاه آموزشی مهارت های فروش حرفه ای توسط آقای جمال قمری ویژه بازاریابان

11-سمینار آشنایی با ابزار دیجیتال توسط آقای عادل طالبی ویژه کار آفرینان واحدهای شهرستان

12-سمینار آموزشی تعامل نسل های مختلف در محیط کار توسط غلامرضا صفاکیش ویژه مدیران ارشد ، مدیران آموزش تهران ، کارشناسان اداری تهران

13-سمینار آموزش روش های متقاعدسازی توسط آقای جمال قمری ویژه مدیران آموزش تهران و شهرستان ها ، کارمندان اداری واحدهای آموزشی ، پرسنل توسعه و بازاریابی

14-سمینار آموزشی ارتقاء هوش گفتاری توسط دکتر شهرام رحیمی ویژه کارمندان اداری

15-سمینار آموزشی با موضوع کارکنان چرا می آیند ، چرا می مانند ، چرا می روند توسط دکتر ابوالعلایی ویژه کار آفرینان شهرستان

16- سمینار آموزشی مذاکره و فروش هیبنوتیزمی توسط مهندس نیما نیک بخش کیمیایی ویژه کارمندان اداری

17-سمینار آموزشی زبان بدن تخصصی توسط مهندس نیما نیک بخش کیمیایی ویژه کارمندان اداری

 

بحث و بررسی کتب مدیریتی و بازاریابی در جلسات اتاق فکر مدیران

1-رفتار سازمانی

2-چگونه کارمندانی با انگیزه و عاشق کار و سازمان داشته باشیم ( دعوت از نویسنده کتاب جناب دکتر ابوالعلایی و سخنرانی ایشان در خصوص کتاب فوق الذکر )

3-مدیریت از راه ارزش ها

4- 17 اصل کار تیمی

5- پنج دشمن کار تیمی

6- لغزش برند

7-صد قانون نانوشته ی مدیریت

8-مبانی مدیریت نوین

9- مدیریت پروژه به اندازه

10- بازاریابی انگیزشی

11- بی نظمی در بازاریابی

12-کاتلر در مدیریت بازار

13-کاتلر به سوالات شما در زمینه بازاریابی پاسخ می دهد

14- نبرد در اتاق فرمان

15-مدیریت حرفه ای منابع انسانی

16- کارکنان چرا می آیند ، چرا می مانند ، چرا می روند ( دعوت از نویسنده کتاب جناب دکتر ابوالعلایی و سخنرانی ایشان در خصوص کتاب فوق الذکر)

 

همچنین این سازمان در راستای ارتقاء بهره وری کیفیت عملکرد پرسنل :

1-برگزاری کنفرانس های آموزشی و همایش ها

2-شرکت در کنفرانس های آموزشی و همایش ها

3-برگزاری جلسات اتاق فکر در رده های مختف سازمانی

را نیز در کارنامه ی خود ثبت کرده است.