از آنجا که بقاء و توسعه هر سازماني به کارکنان آن وابسته است، آموزشگاه زبان سفير گفتمان از بدو پیدایش اقدام به تاسيس ادارهٔ کل منابع انساني نموده است.

اين اداره در راستاي برنامه ريزي و توسعهٔ نيروي انساني، استخدام و حفظ کارکنان و تامين نياز‌هايشان گام بر مي‌دارد.

از جمله اهداف ادارهٔ کل منابع انساني، مي‌توان به ساختار سازي مناسب براي توسعهٔ دانش و توان بالقوهٔ کارکنان در سطوح فردي و اجتماعي، ايجاد محيط کار مناسب و رعايت مساوات به عنوان سرلوحهٔ ارزش‌ها اشاره کرد.

 

بر همین اساس دپارتمان های اداره کل منابع انسانی به انجام ماموریت های ذیل می پردازند:

دپارتمان اداری واحدهای آموزشی: مدیریت پرسنل اداری و پشتیبانی واحدهای آموزشی تهران

دپارتمان جذب و استخدام: مدیریت امور اداری و استخدامی پرسنل و اساتید موسسه زبان سفیر

دپارتمان آموزش منابع انسانی: نیازسنجی آموزش و اجرای برنامه های آموزشی پیش از خدمت و ضمن خدمت پرسنل

امور فارغ التحصیلان: صدور گواهی نامه های تحصیلی و فارغ التحصیلی و پشتیبانی از دانش آموختگان موسسه زبان سفیر گفتمان با ارائه تسهیلات و امکانات شغلی آموزشی ، فرهنگی و تفریحی

امور فارغ التحصیلان سفیر گفتمان
مدیریت اجرایی واحدهای سفیر
جذب و اسخدام سفیر
تضمین کیفیت سفیر