واحد تحقيق و توسعه آموزشی

با توجه به پيشرفت و گستردگي خدمات آموزشي سفير و به منظور ارائهٔ هر چه بهتر اين خدمات، واحد تحقيق و توسعه آموزشي در سال ۱۳۸۷ تشکيل گرديد.

این واحد به‌صورت متمرکز طرح‌ها و پروژه‌هاي آموزشي را پيگيري کرده و کيفيت آموزشي را ارتقا می‌بخشد.

واحد تحقیق و توسعه يکي از ادارات تحت امر مديريت پژوهشي در ادارات کل آموزش و پژوهش است. وظايف اين واحد در دو بخش کلي «توسعه مواد آموزشي» و «توسعه آموزشي اساتيد، کار‌شناسان و مديران آموزشي» تعريف مي‌شود.

در بخش اول واحد وظيفۀ جمع آوري و تحليل اطلاعات در خصوص نياز به مواد آموزشي جديد و سپس تحقيق براي يافتن مواد مناسب و ارائه بهترين راهکار براي به کار بستن مفيد اين مواد در قالب يک بستۀ جديد در سيستم آموزشي موسسه سفير گفتمان را بر عهده دارد.

در بخش دوم يعني توسعه آموزشي اساتيد و کار‌شناسان و مديران آموزشي نيز اين واحد پس از نيازسنجي، تحليل نياز‌ها، ارائه تعريفي از پروژه مورد نياز و مراحل آن به تشکيل يک گروه آموزشي مبادرت مي‌کند و سپس به آموزش اعضاء گروه، توجيه پروژه و مراحل آن و مشخص کردن زمانبندي پروژه مي‌پردازد. در پايان، اين تحقيق در قالب يک کارگروه آموزشي به مجموعه ارائه مي‌شود.

وظایف واحد تحقیق و توسعه سفیر گفتمان

  • نيازسنجي (که شامل جمع آوري اطلاعات و تحليل آن‌ها مي‌شود)
  • ارائۀ تعريف (شامل تعريف طرح تحقيقي يا پروژه، زمانبندي، لوازم موردنياز، اعضاء و مشخصات آن‌ها، همچنين هدف نهايي پروژه و پيش بيني مشکلات احتمالي مي‌شود)
  • انجام تحقيق (شامل انتخاب اعضاء، تشکيل گروه آموزشي، آموزش اعضاء، هدايت اعضاء در انجام پروژه، آماده سازي امکانات لازم، رفع موانع، نظارت بر کليۀ مراحل تحقيق مي‌شود)
  • ارائه نتايج (شامل تهيه گزارشات کتبي و مستندات حاصل از انجام پروژه و همچنين برگزاري کار گروه‌هاي آموزشي جهت در اختيار قرار دادن نتايج حاصل از انجام تحقيق مي‌شود)بازنگري(شامل جمع آوري اطلاعات مورد نياز براي حصول اطمينان از نتايج بدست آمده و تجديد نظر در آن‌ها مي‌شود)

کتابخانه و مرکز اسناد آموزشي موسسۀ سفير گفتمان نيز تحت نظر واحد تحقيق و توسعۀ آموزشي به ارائه خدمات به کليۀ اعضاء خانواده بزرگ سفير گفتمان مشغول است. در اين بخش واحد تحقيق و توسعه آموزشي با ارائه خدمات رايج در کتابخانه در خدمت کليۀ اساتيد و کار‌شناسان و مديران آموزش واحدهاي تهران و شهرستان هاست.

اين کتابخانه تخصصي آموزش زبان علاوه بر امانت دادن محمل اطلاعاتي (شامل کتاب، نشريه، نوار، CD، DVDو VHS) اطلاعات الکترونيکي (e-bookو نشريات الکترونيکي) را نيز ارائه مي‌کند. براي دستيابي بهتر و آسان‌تر به سوابق آموزشي موسسه، کليه مستندات مربوط به جلسات و اتفاقات آموزشي (شامل گزارشات کتبي، صوتي و تصويري) به صورت طبقه بندي و قابل مراجعه در مرکز اسناد اين واحد نگه‌داري مي‌شود.

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *