آموزش اقماری آموزشگاه زبان سفیر

آموزش اقماری

آموزشگاه زبان سفیر گفتمان از زمان تاسیس تا به امروز با هدف ارائه خدمات به روز آموزش زبان انگلیسی به هموطنان گرامی در سراسر کشور، رشد و توسعه کمی واحدهای آموزشی خود را در رأس فعالیت های خود قرار داده است.

این سیاست تا به امروز منجر به تأسیس بالغ بر 107 واحد آکادمی زبان سفیر گفتمان در سراسر کشور شده و ضرورت نظارت دقیق و هماهنگی بین این واحدها را ایجاب نموده است.

در این راستا کارشناسان بازرسی آموزش به صورت منظم و مستمر جهت نیل به اهداف زیر به اقصا نقاط کشور اعزام می شوند:

  1. ارائه آموزش و مشاوره لازم جهت راه اندازی بهینه واحدهای جدید
  2. نظارت بر اجرای دقیق استانداردهای آموزشی، اداری و لجستیکی در کلیه واحدها
  3. نظارت بر نحوه عملکرد پرسنل، اساتید، کارشناسان اداری و آموزش و مدیران آموزش
  4. آموزش ضمن خدمت اساتید در قالب برگزاری کارگاه های تخصصی
  5. نظارت بر امور مربوط به منابع انسانی واحد های شهرستان و تلاش برای رشد کمی و کیفی
  6. نظارت بر میزان رضایتمندی زبان آموزان واحد های شهرستان و ارائه آموزش و مشاوره لازم جهت بهبود آن
  7. برقراری ارتباط و تعامل بین واحدهای شهرستان و دپارتمان های دفتر مرکزی