دانشجوی وفادار به فردی اطلاق میشود که حداقل 20 ترم در سفیر ثبت نام کرده باشد.

به منظور گروهبندی زبان آموزان وفادار ، نرم افزار ناتوس اقدام به شناسایی زبان آموزان و تعداد ترمهای گذرانده ایشان نموده و نام گذاری گروهها براساس جدول ذیل می باشد:

 

 

برای آشنایی با تعدادی از دانشجویان وفادار سفیر که بیش از 40 ترم همراه ما بوده اند بر روی تصویر زیر کلیک نمایید.

دانشجویان وفادار سفیر در اولین جشنواره lc1 سال 97
دانشجویان وفادار سفیر در اولین جشنواره lc1
دانشجویان وفادار سفیر در دومین جشنواره lc1 سال 97