بی شک یکی از بزرگترین سرمایه های آموزشگاه زبان سفیر گفتمان دانشجویان این موسسه می باشند.

از همین جهت در راستای قدردانی از اعتماد دانشجویان وفادار بر خود واجب دانستیم با برگزاری مراسمی از این دانشجویان تقدیر و تشکر نماییم.

در این مراسم از دانشجویانی که از 30 تا 39 ترم  آموزشی همراه آکادمی زبان سفیر گفتمان بوده اند تقدیر و به رسم یادبود به این عزیزان لوح یادبودی ارائه گردید.

خانم پریا ستوده

خانم رومینا قناعتی

خانم زهرا کریم پور

خانم سارا عبدالهی ارشد

خانم سحر غنی مشهدی فراهانی

خانم سیما قاجار

خانم مریم صالحی

خانم معصومه اندام

خانم ملیکا شیرافکن