برگزاری مراسم تکریم از دانشجویان وفادار گروه 1 سفیر که در نیمه ی اول سال 96 در واحدهای سفیر ثبت نام نموده بودند.

 این مراسم در تاریخ 96/09/02  در محل دفتر مرکزی شماره 2 سفیر گفتمان از 14 الی 19 با برنامه های متنوع برگزار گردید و با اهدای لوح تقدیر خاتمه یافت.