برگزیده کنفرانس ملی برند پایدار با رویکرد مسئولیت اجتماعی بنگاه‌های اقتصادی از طرف اتاق بازرگانی و صنایع و معادن و کشاورزی ایران (اردیبهشت ماه 1394)

برگزیده همایش مدیران شایسته ملی از طرف انجمن ملی حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان (1394 و 1395)

برگزیده به‌عنوان غرفه برتر طراحی و چیدمان و غرفه برتر آموزش، اخلاق، مکانیزم و مشتری مداری در اولین نمایشگاه بین‌المللی آموزش و خدمات آموزشی (2013)
تنديس موسسه برگزيده در سومين جشنواره ملي آموزش زبان (LEDEX 2008) در مرکز آفرينش‌هاي هنري کانون پرورش فکري کودکان و نوجوانان سالن حجاب تهران، ايران (آبان ماه 1387)
تنديس موسسه برگزيده در دومين جشنواره ملي آموزش زبان (LEDEX 2007) در مرکز آفرينش‌هاي هنري کانون پرورش فکري کودکان و نوجوانان سالن حجاب تهران، ايران (آبان ماه 1386)
تنديس موسسه برگزيده در اولين جشنواره ملي آموزش زبان (LEDEX 2006) در مرکز آفرينش‌هاي هنري کانون پرورش فکري کودکان و نوجوانان سالن حجاب تهران، ايران (آبان ماه 1385)
تنديس برگزيده اولين نمايشگاه‌ها و موسسات آموزشي و تجهيزات آموزشي (PETEX 2006) واقع در محل دائمي نمايشگاه‌هاي بين المللي تهران، ايران (مهر ماه 1385)

افتخارت موسسه زبان سفیر