موسسه سفیرگفتمان بندرانزلی
غازیان، میدان گاز، نبش کوچه آقاسیدنجفی

مصطفی شریف‌فر
کارآفرین واحد