بازاریابی مناطق

دپارتمان بازاریابی منطقه ای موسسه زبان سفیر گفتمان نیازها و خواسته های مشتری را در اولویت قرار داده و با شناسایی این نیازها و خواسته ها در جهت رفع آن ها گام برداشته تا محصولات و خدمات موسسه سفیر را مطابق با این خواسته ها معرفی می نماید.

به طور کلی ماموریت این واحد متشکل از اموری از قبیل:

  • توسعه ی آگاهی از برند سفیر نزد مخاطبین
  • شناخت مشتریان بالقوه در محیط خارجی کسب وکار همچون مدارس،دانشگاهها،شرکت ها،مناطق مسکونی،مراکز خرید،مراکز تفریحی و…
  • برنامه ریزی در جهت تبدیل مشتریان بالقوه به بالفعل از طریق معرفی هدفمند محصولات موسسه
  • استفاده از ابزارهای بازاریابی جهت معرفی خدمات و محصولات سفیر
  • سنجش نتایج

 ارتباط با دپارتمان بازاریابی مناطق

شماره تماس 84347000

آدرس ایمیل safirregionalmarketing@gmail.com